Way to Work
quotient émotionnel
Emotionele intelligentie: een begrip dat aangeeft hoe emotioneel vaardig iemand is. Mensen met een hoog EQ zijn over het algemeen succesvoller dan die met een laag EQ. Wel zo ...