Rekruteren
blind hiring
In een ideale wereld worden mensen enkel en alleen aangeworven voor hun vaardigheden en relevante werkervaring. Toch weten we allemaal dat het zelden zo loopt. Factoren als onze naam, ...
Solliciteren
levenslang leren
In vergelijking met andere Europese landen, zoals Nederland, Zweden en Zwitserland, steunt onze economie op relatief weinig werkende twintig- tot zestigjaren. Van die groep is in België maar een kleine 68% aan het ...