Actualiteit
burnout
Men zegt weleens dat de veertigers het het hardst te verduren hebben op kantoor. Zij moeten niet alleen hard werken, maar daarnaast ook eens een scheiding verwerken, hun huis ...
Way to Work
quotient émotionnel
Emotionele intelligentie: een begrip dat aangeeft hoe emotioneel vaardig iemand is. Mensen met een hoog EQ zijn over het algemeen succesvoller dan die met een laag EQ. Wel zo ...