professionnalisme

Wat betekent professionaliteit voor jonge werknemers?

FacebookTwitterLinkedInShare

Over jonge werknemers doen heel wat clichés de ronde. Zo zouden ze een tomeloze ambitie hebben, gemotiveerd zijn en zo bedreven met technologie dat ze de nieuwste snufjes in een mum van tijd onder de knie hebben. Dat jonge werknemers dan ook heel wat kwaliteiten meebrengen naar de werkvloer, spreekt voor zich. Maar wat betekent professionaliteit voor jonge werknemers? Om die vraag te beantwoorden, moeten we op zoek gaan naar de betekenis van professionaliteit tout court, want onder dit paraplubegrip worden heel wat verschillende verklaringen geparkeerd. 

Professionaliteit: wat is dat eigenlijk? 

Als we er de bekendste woordenboeken op naslaan, komen we veelal uit bij definities van professionaliteit die vakkundigheid centraal zetten. Door je kennis en vaardigheden bij te schaven, schaaf je dus onvermijdelijk aan je professionaliteit, al zijn die eerste niet noodzakelijk verbonden aan één bepaald beroep, terwijl je professionaliteit wél concreet te maken heeft met de job die je (op dat moment) uitoefent. Verder heeft professionaliteit in sommige contexten te maken met je voorkomen en uitstraling, bijvoorbeeld in commerciële functies. Met andere woorden: een professional komt niet onverzorgd naar het werk, maar is voor elke gelegenheid gepast gekleed.  

Integriteit en betrouwbaarheid 

Wat jou als ‘professional’ dan precies onderscheidt? Veel eigenschappen werken vooral indirect in op je professionaliteit, waaronder je verantwoordelijkheid opnemen en betrouwbaar zijn, je beloftes nakomen in je job en de juiste oplossingen aanreiken. Let op: een professional straalt zelfvertrouwen uit, maar is nooit overmoedig. Wie professioneel is, kent zijn grenzen en weet ook wanneer hij hulp moet inroepen of moet toegeven dat hij expertise mist om een bepaalde taak tot een goed einde te brengen.  

Professionals zijn emotioneel intelligent 

Tot slot zijn vooral jongeren geneigd om professionaliteit gelijk te schakelen met emotionele intelligentie. Dit betekent onder meer: je kalmte bewaren als je geconfronteerd wordt met een ontevreden klant, de noden en emoties van anderen perfect kunnen inschatten, en op een correcte manier omgaan met collega’s en zakenrelaties.